Sužanj srca

Otvori pendžer srca svoga da iz njeg’ poletim, dozvoli da se slobode i ja sjetim. Da li tebe podsjeća, kao teška osuda, ovaj život koji u tvom srcu živim? Oprosti, ali ne trebaš ti mene na duši da nosiš, probala si iz sveg srca da me voliš. Pusti sada sužnja srca tvoga, da krene putem izbora svoga. Rekla si mi da je ljubav najveća sloboda! Ako ne budeš sudac iznad groba moga, sljediću te riječi vjerno, do kraja života svoga. Oproštajnim darom kupiću kartu u jednom smjeru, nemaš ti prava da me čuvaš u svom praznovjerju. Samo ti sudi...

Pročitajte više