Tuga kao najbolji drug

Shvatite i obgrlite tugu kao najboljeg druga